- den nye karakterskala...

Ifølge bekendtgørelse nr. 262 af 20. marts 2007, er der taget en ny karakterskala i brug. Den er meget forskellig fra den 13-skala man længe har anvendt.

Den nye skala går fra -3 til 12, og man kan sige at den på mange måder er mere anvendelig. Det er således nemmere at få en top karakter, idet man ikke skal være et overmenneske for at opnå det. 12 gives slet og ret for et perfekt resultat

Ifølge den gamle skala, skulle man for et 13 tal levere et resultat, som var perfekt + en hel del af det man ikke kan forvente af eleven ved en prøve...

Karaktererne gives efter disse kriterier:

 

Karakter Betegnelse Beskrivelse
12 Den fremragende præstation Karakteren gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller uvæsentlige mangler.
10 Den fortrinlige præstation Karakteren gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler.
7 Den gode præstation Karakteren gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler.
4 Den jævne præstation Karakteren gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler.
02 Den tilstrækkelige præstation Karakteren gives den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål.
00 Den utilstrækkelige præstation Karakteren gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål.
-3 Den uacceptable præstation Karakteren gives for den helt uacceptable præstation.

Kilde : Undervisnings Ministeriet

Som man kan se, så er der ikke mange ligheder med den gamle 13-skala. Det er for eksempel idag nok med karakteren 02 for at bestå svendeprøven. Med den gamle skala skulle der som minimum et 6 tal til.

De nye karakterer dækker således en anelse bredere, og fokuserer mere på det væsentlige i faget. Så det er altså ikke en skam at få et 7 tal - tværtimod!

En af de væsentligste årsager til den nye skala er, at med EU, og det faktum at verden bliver (teknologisk) mindre hver dag, så er vi nødt til at have et karakter system der umiddelbart kan sammenlignes med andre landes. 12-skalaen ligner meget hvad man benytter i de fleste andre lande vi normalt sammenligner os med.

Vil du læse mere om den nye skala, kan du gøre det på Undervisnings Ministeriets Livepaper om emnet - klik HER

 

 

Skiltemaleren.dk © 2007 • info@skiltesnedkeren.dkVilkår

Skilte tekniker uddannelsen